Μετωπική σύγκρουση υπουργού Δικαιοσύνης – Συμβουλίου της Επικρατείας

0

ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ η διαμάχη μεταξύ του Συμβουλίου της Επικρατείας και του υπουργού Δικαιοσύνης που άρχισε με αφορμή τις έντονες αντιρρήσεις των ανωτάτων δικαστών επί των νομοθετικών ρυθμίσεων που προωθεί ο κ. Σ. Χατζηγάκης για την αλλαγή λειτουργίας του δικαστηρίου …..