Μέτρα για ανεξαρτησία των δικαστών και διαφάνεια στη Θέμιδα

0

Με μια σειρά νομοθετικών αλλαγών στη λειτουργία των δικαστηρίων, ώστε να μην υπάγονται οι δικαστές σε πρακτικές χειραγώγησης εκ μέρους των προϊσταμένων τους και να περιοριστούν τα φαινόμενα ιεραρχικής προσταγής, που διατηρούνται ακόμη, απαντά το υπουργείο Δικαιοσύνης στο αίτημα για διαφάνεια και ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας…