Μέτρα για υπαγωγή της αεροπορίας στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών ζητά η Κομισιόν

0

Να επιταχυνθεί η θέσπιση των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που είναι αναγκαία για να υπαχθεί η Αεροπορία στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της Ε.Ε., ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή…