Μη πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις

0

Με επίκληση τον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ρωμ. Κεδίκογλου περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στις δικαστικές αποφάσεις. Οπως επισημαίνει σε εγκύκλιό του προς τους δικαστικούς υπαλλήλους του ανωτάτου δικαστηρίου, «οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του αποτελέσματος μιας δικαστικής απόφασης ή και να λαμβάνουν αντίγραφό της, εφόσον δικαιολογούν έννομο συμφέρον για τη συγκεκριμένη περίπτωση, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών» …..