«Μην πυροβολείτε τις ανεξάρτητες Αρχές»

0

«Να μην πληγεί η αξιοπιστία των ανεξάρτητων Αρχών, καθώς οι καθημερινά ερχόμενες στο φως διαπλοκές τις καθιστούν όλο και περισσότερο αναγκαίες», ζητεί με απόφασή της η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), αποκρούοντας όλα τα προτεινόμενα μέτρα αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας τους…..