Μειώνονται τα παράβολα για προσφυγή στο άρθρο 99

0

Μειώνεται το κόστος της προσφυγής επιχειρήσεων στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σ. Ξυνίδης.

Συγκεκριμένα, το παράβολο που απαιτείται για την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο Δικαστήριο από 5.000 ευρώ μειώνεται στις 4.000, για τις Ανώνυμες Εταιρίες από 8.000 σε 7.000 και για φυσικά πρόσωπα από 3.000 σε 2.000 ευρώ.