Μειώνουν τη φορολογία των επιχειρήσεων οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης για να ανταγωνιστούν τις αναπτυσσόμενες

0

Σε μπαράζ μειώσεων της εταιρικής φορολογίας προχωρούν πλέον οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης προκειμένου να ανταγωνιστούν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εξάλλου, η κίνηση προς χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές επί των εταιρικών κερδών σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία φαίνεται ότι βοηθάει τις εταιρείες και ενισχύει την μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων έξι ετών …..