Μείωση των προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας

0

Εντυπωσιακά μειωμένος ήταν το 2011 ο αριθμός των προσφυγών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το τελευταίο.

Συγκεκριμένα, το 2011 η Επιτροπή άσκησε κατά της Ελλάδας τέσσερις προσφυγές για παράβαση του δικαίου της Ένωσης, έναντι 26 το 2007, 19 το 2008, 12 το 2009 και 14 το 2010, ενώ από το 1981 έχουν εισαχθεί κατά της Ελλάδας 383 τέτοιες υποθέσεις.

Εξάλλου, το 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε τέσσερις αποφάσεις για παράβ