«Μητρώο Τραυματισμού Κρατουμένων» θα τηρείται στις φυλακές

0

Το μητρώο θα πρέπει να λειτουργεί έως τις 6 Ιουνίου. Υπεύθυνοι για την τήρησή του θα είναι ο γιατρός και επικουρικά ο νοσηλευτής της φυλακής.

Στο μητρώο θα καταγράφονται οι τραυματισμοί οι οποίοι εντοπίζονται ύστερα από ιατρική εξέταση, «με ρητή αναφορά στο είδος και την αιτία του τραυματισμού, καθώς και την ημερομηνία και ώρα εξέτασης»…