Μόνιμη εκπροσώπηση στο δ.σ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 27 Μαρτίου 2007 O ΕΛΟΤ απέκτησε για πρώτη φορά μετά από καθολική ψηφοφορία μόνιμη εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) …..