Μόνιμη κάρτα παραμονής μετά 5ετία για πολίτες της Ευρ. Ενωσης

0

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τους «25» ότι τέθηκε σε ισχύ η νέα οδηγία, που αποσκοπεί στην απλούστευση της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης των Ευρωπαίων πολιτών στο εσωτερικό της Ε.Ε. Οσα κράτη-μέλη, λοιπόν, δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να σπεύσουν να το κάνουν, διαφορετικά θα κινηθεί εναντίον τους η προδικαστική διαδικασία. Η εν λόγω οδηγία αφορά ούτε λίγο ούτε πολύ 7 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες που ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος και προβλέπει την υποχρέωση των αρχών του κράτους εγκατάστασης να χορηγούν μόνιμη παραμονή σε υπηκόους άλλων κρατών-μελών, που εργάζονται στην επικράτειά του πάνω από πέντε χρόνια. Το ίδιο μέτρο προβλέπεται για τις οικογένειές τους …..