Μυστική ΕΔΕ για έλλειμμα πάνω από 300.000 € στον Δήμο Θεσσαλονίκης

0

«E» 19/6 Περίεργο έλλειμμα, που μπορεί να ξεπερνά τα 300.000 ευρώ, προκαλεί τις τελευταίες ημέρες αναστάτωση στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το έλλειμμα εντοπίζεται στον λογαριασμό παγίων εξόδων, από τον οποίο καλύπτονται οι έκτακτες ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά, ενώ η ΕΔΕ που διατάχθηκε κρατούνταν μυστική …..