«Ναι» των Ισλανδών στο σύνταγμα των κοινωνικών δικτύων

0

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 66% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ του Συντάγματος. Ακόμη συμμετείχαν σχεδόν οι μισοί εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της χώρας (περίπου 235.000). Πάνω από το 80% τάχθηκαν υπέρ του να κηρυχτούν ως «εθνική περιουσία» όλοι οι μη ιδιόκτητοι φυσικοί πόροι. Η αλιεία αντιστοιχεί στο 7% της οικονομίας και οι επικριτές λένε ότι τα δικαιώματα αλιείας έχουν επωφελήσει «λίγους». Αντίθετα οι υποστηρικτές του συστήματος λένε ότι έχουν οδηγήσει στην ορθή διαχείριση των αλιευτικών απο