Νέα διακοπή στη δίκη της ΔΕΚΑ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 5/7/2007 Νέες ενστάσεις βάζουν «φρένο» στη δική της ΔΕΚΑ η οποία συνεχίστηκε χθες, αλλά και πάλι διακόπηκε… Οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην προέδρου. Γ. Κουσουλάκου και των πρώην μελών της εταιρείας υποστήριξαν ότι στην περίπτωση που το δικαστήριο προχωρήσει την ποινική διαδικασία θα υπερβεί τις αρμοδιότητές του. Κι αυτό διότι θα αναγκαστεί να εξετάσει τις τυχόν ποινικές ευθύνες του εποπτεύοντα τη ΔΕΚΑ υπουργού (τον Απρίλιο του 2000), καθώς το πρώτο δικαστήριο είχε δεχθεί και ο ΑΠ δεν αναίρεσε αυτό το σκέλος της απόφασης …..