Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει αγοραστές ειδικών ομολόγων

0

Οι αγοραστές, πριν από την εκδήλωση της τραπεζικής κρίσης στην Κύπρο, των ειδικών ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου ΜΑΕΚ (Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου) έχουν στο πλευρό τους μια νέα δικαστική απόφαση. Συγκεκριμένα, 23 κάτοχοι τίτλων δικαιώθηκαν από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που έκρινε ότι η τράπεζα δεν άσκησε με επιμέλεια την από τον νόμο επιβαλλόμενη υποχρέωσή της να ενημερώσει τους αγοραστές για τους κινδύνους της επένδυσής τους.