Νέα εγκύκλιος για μαντίλα στη Βρετανία

0

Ασ. Πρες ΛΟΝΔΙΝΟ. Δυναμικά επανέρχεται στο προσκήνιο η δημόσια συζήτηση αναφορικά με τη μουσουλμανική μαντίλα, καθώς η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αφήσει στην κρίση των σχολικών διευθυντών αν η ένδυση με θρησκευτικά ρούχα πρέπει να απαγορευτεί. Η νέα εγκύκλιος του βρετανικού υπουργείου Παιδείας επιβάλλει στις διευθύνσεις των σχολείων να μην αποφασίζουν για τις στολές των μαθητών δίχως τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχών και επιπλέον συνιστά την ανοχή στις θρησκευτικού τύπου ενδυμασίες. Παρά ταύτα, η εγκύκλιος παραχωρεί στους διευθυντές των σχολικών ιδρυμάτων το δικαίωμα της απαγόρευσης συγκεκριμένων ειδών θρησκευτικού ρουχισμού, όπως η μαντίλα, εφόσον κριθεί ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του μαθητή ή ότι υπονομεύουν την ομαλότητα στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας …..