Νέα καταδίκη από το Στρασβούργο

0

Καταδίκασε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Να σημειωθεί ότι η χώρα μας κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά στις καταδίκες για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων που διαβιούν στη χώρα μας …..