Νέα καταδίκη για ΟΑ

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2005, στην οποία διαπιστώνεται η χορήγηση παράνομης και μη συμβιβάσιμης κρατικής ενίσχυσης προς την Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες και προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και ζητείται η ανάκτηση της ενίσχυσης αυτής …..