Νέες κάρτες διευρωπαϊκές

0

ΠΡΑΣΙΝΟ φως για τη δημιουργία ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χθες το Συμβούλιο υπουργών Οικονομίας (ECOFIN) υιοθετώντας προηγούμενη σχετική κοινοτική οδηγία. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, έως το 2010 οι εταιρείες αλλά και οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους που εκδίδουν οι τράπεζες (χρεωστικές – πιστωτικές) ώστε να πραγματοποιούν συναλλαγές προς και από οποιαδήποτε χώρα του ευρώ, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στη χώρα τους …..