Νέοι επόπτες εισαγγελείς των φυλακών

0

Τοποθετήθηκαν, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, οι επόπτες εισαγγελείς των φυλακών…