Νέοι όροι για άδειες παραγωγής ενέργειας

0

Από τις ανανεώσιμες πηγές Συγκρότημα εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας. Νέο κανονισμό για την παροχή αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) εξέδωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες …..