Νέο «χαστούκι» στο διάταγμα Παυλόπουλου

0

Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι στον νόμιμο χρόνο προϋπηρεσίας ενός συμβασιούχου πρέπει υποχρεωτικά να προσμετράται κάθε απασχόλησή του στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα με το ποιος χρηματοδοτεί την απασχόληση αυτή. Η εξέλιξη δικαιώνει ένα μεγάλο μέρος συμβασιούχων, και στο υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι προσλαμβάνονταν ως έκτακτοι υπάλληλοι, κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αλλά πληρώνονταν από τρίτους, συνήθως εργολάβους δημοσίων έργων ή υπεργολάβους τους, που αναλάμβαναν την εκτέλεση των προγραμμάτων…