Νέο καθεστώς για τις υγειονομικές άδειες

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 27/2/2007 Tο νέο καθεστώς έκδοσης άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Yποχρεώνονται οι αδειοδοτούντες φορείς, δήμοι και κοινότητες, να εκδίδουν την άδεια εντός 65 ημερών το αργότερο από την υποβολή του πλήρους φακέλου. Για πρώτη φορά εισάγεται η «σιωπηρή έκδοση αδείας»: Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί και ο επιχειρηματίας μπορεί να προχωρήσει στη λειτουργία του καταστήματος …..