Νέο πρόγραμμα κατάρτισης δασικών χαρτών από την Κτηματολόγιο ΑΕ

0

Η κατάρτιση μελετών δασικών χαρτών σε περιοχές οι οποίες κατά κύριο λόγο είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007 ή περιλαμβάνουν μεγάλα τμήματα περιβαλλοντικά ευαίσθητα και σε ακόμη 79 περιοχές που ανήκουν στις περιφέρειες της Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Κορινθίας, Ξάνθης και Σερρών, περιλαμβάνονται στην προκήρυξη δύο ανοικτών διαγωνισμών από την Κτηματολόγιο Α.Ε.