Νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του Καταναλωτή

0

30 Μαίου 2007 Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου παρουσίασαν σήμερα το τελικό σχέδιο για την “τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2251/1994, όπως ισχύει, για τη προστασία των καταναλωτών …..