Νέου τύπου άδειες για τους μετανάστες

0

"Υπηρεσίες μιας στάσης" (one stop shop) που θα αναλάβουν την έκδοση των νέου τύπου αδειών παραμονής των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα συστήνει η κυβέρνηση σε 62 γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Οι νέες υπηρεσίες, ο έλεγχος των οποίων περνά στις επτά αποκεντρωμένες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, θα δημιουργηθούν στις πρωτεύουσες των νομών, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα συσταθούν περισσότερες της μιάς υπηρεσίες και τις νησιωτικές περιοχές.