Νέου τύπου φοροέλεγχοι με ισολογισμούς

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007 «ΚAINA ΔΑΙΜΟΝΙΑ» εισάγει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών, με την απαίτηση να της αποσταλούν οι ισολογισμοί της χρήσης του 2006 των μεγάλων ανωνύμων εταιρειών, που πληρούν ορισμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων τα σημαντικότερα είναι, να έχουν πάνω από 50 άτομα προσωπικό και να εκδίδουν αθεώρητα φορολογικά στοιχεία. Σύμφωνα με την ΥΠΕΕ στόχος της ενέργειας αυτής είναι, με τη συνδρομή και άλλων φορολογικών πληροφοριών, οι εν λόγω επιχειρήσεις να ελεγχθούν φορολογικά …..