Νομικό κενό για παλιές απαλλοτριώσεις

0

«E» 17/4 Mεγάλες ανατροπές μπορεί να προκληθούν, στο μέλλον, στον ιδιοκτησιακό χώρο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αρθούν απαλλοτριώσεις διαφόρων ακινήτων, που είχαν πριν από πολλές δεκαετίες δεσμευθεί, για να διανεμηθούν σε ακτήμονες αγρότες και να καλλιεργηθούν. Σε πολλές περιπτώσεις, το Δημόσιο δεν κατέβαλε την προβλεπόμενη αποζημίωση προς τους παλαιότερους ιδιοκτήτες των ακινήτων που συμπεριλήφθηκαν στη διανομή και τώρα οι τελευταίοι ζητούν να ενεργοποιηθούν και γι αυτούς οι διατάξεις της αναγκαστικής νομοθεσίας, που ισχύει από το 1939 και προβλέπει την αυτοδίκαιη ανάκληση κάθε απαλλοτρίωσης, εάν δεν καταβληθεί η αποζημίωση εντός 4ετίας από την κήρυξή της …..