Νομικό Συμβούλίο του Κράτους: Να ελεγχθεί

0

Την ανάγκη ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί αν η AGB Hellas πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς, διαπιστώνει το Γ’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Ρουσόπουλος Στη γνωμοδότηση (215/2006) αυτή κατέληξε ομόφωνα το Νομικό Συμβούλιο μετά το ερώτημα (31/3/2006) που είχε καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας Θόδωρος Ρουσόπουλος για το αν η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης θα έπρεπε να διαγράψει την AGB από το οικείο Μητρώο …..