Νόμιμα τα πρόστιμα για θαλάσσια ρύπανση

0

«E» 20/4 Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εφαρμόζει απαρέγκλιτα το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι για τη θαλάσσια ρύπανση με τη δημιουργία πετρελαιοκηλίδας πρέπει να υπάρξει απορρύπανση με έξοδα της εταιρείας, αλλά και να επιβληθεί πρόστιμο, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει άμεση υπαιτιότητα κάποιου από τους υπευθύνους του πλοίου …..