Νόμιμη η ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 3 Μαϊου 2006 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε χθες ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 και έχει την έδρα του σήμερα στο Ηράκλειο (Ελλάδα), ιδρύθηκε ορθώς βάσει της ρήτρας για την ενιαία αγορά του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ. Το Δικαστήριο συνεπώς απέρριψε τη δικαστική προσφυγή του Ηνωμένου Βασιλείου …..