Νομιμότητα διαδικασίας για 55 θέσεις στο ΥΕΘΑ

0

Εγινε γνωστό από το ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε και απεστάλη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η 3066/2009 απόφαση του Δ’ Τμήματος της ανεξάρτητης αρχής αναφορικά με τον έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας πλήρωσης 55 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (υπ’ αριθμ. 246263 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 92/Β/27.1.2009)…