Νομοσχέδιο-ασπίδα για τον καταναλωτή

0

Προβλεπει σύγχρονους καινοτόμους κανόνες και ισχυροποιεί τον θεσμικό ρόλο του υπουργείου Ανάπτυξης Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς και του ανταγωνισμού. Το υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή με την εισαγωγή αρκετών κανόνων που ισχύουν σε ανεπτυγμένες οικονομίες …..