Νομοσχέδιο για τις αμυντικές προμήθειες

0

Το νέο σχέδιο νόμου για τις αμυντικές προμήθειες καθώς και το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για την μετατρεπτική ρύθμιση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων θα δοθεί για διαβούλευση στους εκπροσώπους της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας εντός των επομένων δύο εβδομάδων…