Νομοσχέδιο «σκούπα» για τον Ιαματικό Τουρισμό

0

Σ. Κουσουνης Σειρά προβλημάτων που λιμνάζουν εδώ και 40 χρόνια στον χώρο του τουρισμού επιλύει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης για την «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις», η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Οπως δήλωσε η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κ. Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα ιδιοκτησίας, χρήσης και διαχείρισης όλων των ιαματικών πηγών της χώρας, δημιουργείται, για πρώτη φορά, μητρώο ιαματικών πηγών και θεσμοθετείται ουσιαστικά το πλαίσιο για την ανάπτυξη των υποδομών και ποικίλων τουριστικών μονάδων που σχετίζονται με τις ιαματικές πηγές. Παράλληλα, περιορίζεται η γραφειοκρατία στη χορήγηση σημάτων λειτουργίας τουριστικών μονάδων, ενώ ρυθμίζονται μια σειρά άλλων ζητημάτων του τομέα του τουρισμού. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων διευθετούνται τα εξής: -Απαλλάσσεται το ελληνικό Δημόσιο από κρατήσεις ή εισφορές και μείωση δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων …..