Νομοσχέδιο στη Βουλή για ίδρυση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης

0

Συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής Σχέδιο Νόμου για τη «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης με την επωνυμία "ΤΑΛΩΣ Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε." και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης, έχει στόχο την ανάπτυξη της ναυτιλίας, αλλά και την αντιμετώπιση του φαινόμενου της ανεργίας στον κλάδο των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ολοκληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για τη ναυτική εκπαίδευση, χαράσσει μια νέα προοπτική η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης τα οποία θα χρηματοδοτούνται από Κοινοτικά κονδύλια …..