Ο ΑΠ ανατρέπει απόφαση Εφετείου στην υπόθεση AVIN

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 29/5/2006 «Mπλόκο» στις αξιώσεις του Δημοσίου να εισπράξει αποζημίωση ύψους 6 εκατ. δολ. με τους νόμιμους τόκους 26 ετών έβαλε η Oλομέλεια του Aρείου Πάγου υπό τον P. Kεδίκογλου ανατρέποντας (κατά πλειοψηφία) την ευνοϊκή για το Δημόσιο πρόταση του Eισαγγελέα του AΠ Δ. Λινού και την παρόμοια παραπεμπτική απόφαση του A τμήματος …..