Ο επίτροπος Μεταφορών συγκαλεί την Ολομέλεια για 2η προσφυγή στο Ευρωδικαστήριο – Και 5,5 εκατ. εφάπαξ

0

Για πρόστιμο 50.000 ευρώ ημερησίως μας πάει ο Μπαρό ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ Η πρώτη «λυπητερή» των Βρυξελλών για την Ολυμπιακή αποφασίζεται σήμερα από την Ολομέλεια των Επιτρόπων και είναι αρκετά οδηνηρή: Προσφυγή για δεύτερη φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας για τη μη επιστροφή από την Ο.Α. κρατικών ενισχύσεων ύψους 161 εκατ. ευρώ, που χορηγήθηκαν την περίοδο 1998-2002, και πρόταση για επιβολή ημερήσιου προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και κατ’ αποκοπήν προστίμου που ανέρχεται στο ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ …..