Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Ισ. Ντογιάκος παραπέμπει τους υπεύθυνους τεσσάρων εταιρειών

0

Δίωξη για κακούργημα Την άσκηση ποινικής δίωξης για εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος ζητεί ο εισαγγελέας εφετών για τους νομίμους εκπροσώπους τεσσάρων γαλακτοβιομηχανιών, οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε υπόθεση καρτέλ στην αγορά γάλακτος. Ο εισαγγελέας εφετών, Ισίδωρος Ντογιάκος, μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, έδωσε παραγγελία να κινηθεί ποινική δίωξη εις βάρος των υπευθύνων των εταιρειών «ΦΑΓΕ Βιομηχανία Γάλακτος Ανώνυμος Εταιρεία», «ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.», «VIVARTIA ΑΒΕΕ» και «Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος – ΜΕΒΓΑΛ Ανώνυμος Εταιρεία», αλλά και σε βάρος κάθε άλλου προσώπου, που ενδεχομένως εντοπιστεί στο στάδιο της κύριας ανάκρισης …..