spot_img
ΑρχικήLaw NewsLaw ClippingsΟ νέος νόμος για το leasing ακινήτων του Δημοσίου

Ο νέος νόμος για το leasing ακινήτων του Δημοσίου

Το νομοσχέδιο για το sale and lease back του Δημοσίου έχει ως εξής: Εισαγωγή Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) δύναται ως πληρεξούσια του Δημοσίου ή NΠΔΔ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 και το άρθρο 2 παρ. 3 ν. 973/1979 (ΦΕΚ Α-226) ή με άλλη ειδική διάταξη να συνάπτει τις ακόλουθες μορφές συμβάσεων: α) Μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου με ταυτόχρονη σύμβαση μίσθωσης. Περιεχόμενο της σύμβασης αυτής είναι η μεταβίβαση της κυριότητος ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης επί ολοκλήρου ή μέρους ακινήτου από την ΚΕΔ με ταυτόχρονη συμφωνία με τον αγοραστή ή εκδοχέα του δικαιώματος ή φορέα του δικαιώματος εκμετάλλευσης του ακινήτου να εκμισθώνει το ίδιο ακίνητο προς το Δημόσιο ή προς άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, με διάρκεια μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη, έναντι μισθώματος και λοιπών όρων μισθώσεως που θα καθορίζονται από την ΚΕΔ και τον αντισυμβαλλόμενο. β) Μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος ή παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου, με ταυτόχρονη συμφωνία κατασκευών επ’ αυτού και μίσθωσης του ιδίου ακινήτου. Περιεχόμενο της σύμβασης αυτής είναι η μεταβίβαση κυριότητος ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή η παραχώρηση ενοχικού δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης επί ολόκληρου ή μέρους ακινήτου από την ΚΕΔ με ταυτόχρονη συμφωνία με τον αγοραστή ή τον εκδοχέα του δικαιώματος ή τον φορέα του δικαιώματος χρήσης ή και εκμετάλλευσης του ακινήτου να κατασκευάσει επί του ακινήτου αυτού κτίριο ή βελτιώσεις με βάση τις λειτουργικές, κτιριολογικές ή άλλες ειδικές προδιαγραφές που θέτει η ΚΕΔ και με ταυτόχρονη συμφωνία μίσθωσης του συνόλου ή τμήματος του ακινήτου με το Δημόσιο ή με άλλο φορέα του δημοσίου τομέα με διάρκεια έως ενενήντα εννέα (99) έτη, έναντι μισθώματος και λοιπών όρων μισθώσεως που καθορίζονται από την ΚΕΔ και τον αντισυμβαλλόμενο. Στην έννοια της κατασκευής υπάγεται και η μελέτη αυτής, ως και οι περιπτώσεις ανακατασκευής, αποπεράτωσης, ανακαίνισης, επέκτασης ή πραγματοποίησης μετατροπών σε υφιστάμενο κτίριο και οι μελέτες αυτών. γ) Μακροχρόνιας μίσθωσης Περιεχόμενο της σύμβασης αυτής είναι η μίσθωση από τον φορέα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί η ΚΕΔ, με διάρκεια μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη, με βάση όρους που θα καθορίζονται από την ΚΕΔ και τον αντισυμβαλλόμενο, ακινήτου ή κατασκευασθησομένου κτιρίου ιδιοκτησίας του εκμισθωτή ή επί του οποίου ο εκμισθωτής θα διαθέτει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα. δ) Χρηματοδοτικής μίσθωσης Περιεχόμενο της σύμβασης αυτής είναι η χρηματοδοτική μίσθωση κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι μίσθωση ετοίμου, μετασκευαζομένου ή κατασκευασθησομένου κτιρίου με δικαίωμα της ΚΕΔ αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της σύμβασης ή ανανέωσης της σύμβασης για ορισμένο χρόνο. ε) Μικτής σύμβασης Το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής συνίσταται σε συνδυασμό των ανωτέρω (α) έως και (δ) ή σε συνδυασμό αυτών με αντιπαροχή ή/και ανταλλαγή. Ρυθμίσεις για ΚΕΔ 1. Σε όλες τις συμβάσεις του προηγούμενου άρθρου 32 είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής με δαπάνες, φροντίδες και ευθύνη του θα αναλάβει έναντι αποζημιώσεώς του, που θα προστίθεται ή θα περιλαμβάνεται στο μίσθωμα, τη συντήρηση, τη λειτουργία, την ασφάλιση του μισθίου και των εγκαταστάσεών του εν όλω ή εν μέρει, την παροχή της χρήσης επίπλωσης και λοιπού εξοπλισμού του ακινήτου ή την παροχή εκ μέρους του λοιπών υπηρεσιών. Ως μίσθωμα είναι δυνατόν να συμφωνείται η παροχή στον εκμισθωτή της εκμετάλλευσης μέρους του μισθίου ή η παροχή άλλου ανταλλάγματος ή ο συνδυασμός χρηματικού μισθώματος και άλλου ανταλλάγματος. 2. Στις συμβάσεις των περιπτώσεων α, β, γ και ε του προηγούμενου άρθρου 32 ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνεται και όρος κατά τον οποίο η ΚΕΔ, για λογαριασμό του εντολέως της μισθωτού, έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση αγοράς του ακινήτου κατά τη διάρκεια ή κατά τη λήξη της σύμβασης ή και το δικαίωμα παράτασης αυτής. 3. Οι συμβάσεις των περιπτώσεων α, β, γ και ε του προηγούμενου άρθρου 32 διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις περί μισθώσεων του Δημοσίου και των NΠΔΔ. 4. Στις συμβάσεις του προηγούμενου άρθρου 32 δύναται να προβλέπεται και η δυνατότητα του Δημοσίου ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα να υπεκμισθώνει το μίσθιο. 5. Ως φορείς του δημοσίου τομέα για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου νοούνται, εκτός από το Δημόσιο, τα NΠΔΔ (περιλαμβανομένων και των ΟΤΑ), καθώς και τα NΠIΔ, στα οποία το Δημόσιο ή NΠΔΔ (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ) μπορεί να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή λόγω κυριότητας ή χρηματοοικονομικής συμμετοχής σε αυτά ή δυνάμει των κανόνων που τα διέπουν. Διαγωνισμοί 1. Οι παραπάνω τύποι συμβάσεων συνάπτονται κατά παρέκκλιση των κείμενων νομοθετικών διατάξεων για την εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων από το Δημόσιο ή τους φορείς του δημοσίου τομέα, ως και των διατάξεων για την κατασκευή δημοσίων έργων. 2. Σε περίπτωση που η σύναψη των παραπάνω συμβάσεων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, η ανάθεση θα γίνεται με εφαρμογή των διατάξεων αυτών και του εθνικού δικαίου προσαρμογής. 3. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, ακολουθείται διαδικασία διαγωνισμού που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔ. Για τον διαγωνισμό συντάσσεται προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε διαδικτυακό τόπο της ΚΕΔ, και περίληψη αυτής δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 4. Ο διαγωνισμός διενεργείται από πενταμελή επιτροπή διαγωνισμού που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔ και στην οποία μετέχουν και ένας εκπρόσωπος της προς στέγαση δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου είναι δυνατή η απευθείας σύναψη μιας των ανωτέρω συμβάσεων, εφόσον αντισυμβαλλόμενος του Δημοσίου ή φορέως του δημοσίου τομέα είναι άλλος φορέας που υπάγεται στον δημόσιο τομέα. Μίσθιο Η παραλαβή του μισθίου και η παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του εκμισθωτή γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔ. Στην επιτροπή αυτή μετέχει και εκπρόσωπος της προς στέγαση υπηρεσίας. Για τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις, όπου απαιτούνται κατά τον Αστικό Κώδικα, και τη μεταγραφή τους εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α-157). Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη, η λύση των συμβάσεων του παρόντος χωρεί μόνο κατ’ εφαρμογή όρου που ρητά αναγράφεται σ’ αυτές. Τα εκ των συμβάσεων του άρθρου 32 δικαιώματα και απαιτήσεις δύναται να ενεχυράζονται ή να εκχωρούνται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α-247). Είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι η ΚΕΔ και το Δημόσιο ή ο άλλος φορέας του δημοσίου τομέα δεν θα δικαιούνται να προβάλλουν σε συμψηφισμό έναντι του εκδοχέα ή του ενεχυρούχου απαιτήσεις που τυχόν έχουν κατά του εκμισθωτή. Οι συμβάσεις του ανωτέρω 32 έως και 38 άρθρων εφαρμόζονται για ακίνητα κείμενα στην Ελλάδα. Για ακίνητα κείμενα στην αλλοδαπή οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν αναλόγως με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. Ιδρυση εταιρειών 1. Η ΚΕΔ μπορεί να ιδρύει ανώνυμες εταιρείες μόνη ή με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή με φυσικά πρόσωπα με σκοπό την απόκτηση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου, το οποίο στη συνέχεια θα μισθωθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 από το Δημόσιο ή άλλο φορέα του δημοσίου τομέα. Η κατά το άρθρο αυτό ίδρυση ανωνύμων εταιρειών με μετόχους ιδιώτες γίνεται με προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, της ΚΕΔ δικαιουμένης να επιλέγει ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε δέσμευσης το πρόσωπο του μετόχου. 2. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών που κατέχονται από την ΚΕΔ, το Δημόσιο ή άλλο φορέα του δημοσίου τομέα δύναται να διατίθενται κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξης με δυνατότητα συμφωνίας όρων παροχής ή λήψης από το Δημόσιο δικαιωμάτων προαίρεσης ή προτίμησης για την αγορά ή την πώλησή τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η εκτίμηση της αξίας ακινήτων που εισφέρονται ή πωλούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα που είναι ανώνυμες εταιρείες δύναται να γίνεται είτε από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών είτε από την επιτροπή του άρθρου 9 ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α-37). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔ δύναται επίσης να αναθέτει στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών και την κοστολόγηση οποιουδήποτε τεχνικού, κατασκευαστικού ή μελετητικού έργου. O υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ορίζει με απόφασή του συνολικά ή ανά περίπτωση την αμοιβή που καταβάλλεται στην ΚΕΔ για την εκτέλεση από αυτήν των εργασιών του παρόντος. Πόροι του Δημοσίου 1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 12 του ν. 973/1979, μετά τις λέξεις «Πόροι του Δημοσίου, των οποίων την διαχείρισιν έχει η Εταιρεία είναι: α. Τα προβλεπόμενα κατ’ έτος χρηματικά ποσά εις βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, διά την αγοράν ή απαλλοτρίωσιν ακινήτων…» προστίθεται η φράση «ή διά την σύναψιν συμβάσεων του άρθρου 31 του ν…». 2. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Δημοσίου από τις συναλλαγές του άρθρου 32 του παρόντος νόμου αποτελούν έσοδα και έξοδα αντίστοιχα του Κρατικού Προϋπολογισμού εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

Lawjobs