Ο «Πολωνός υδραυλικός» θα πληρώνει ΙΚΑ

0

Απελευθέρωση υπηρεσιών αλλά με νόμους της χώρας υποδοχής Αίρονται ένα ένα τα εμπόδια για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, έστω και διά της πλαγίας οδού. Χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από τριετή μάχη, ενέκρινε την οδηγία περί απελευθέρωσης της παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη, γνωστότερη και ως «οδηγία Μπολκεστάιν». Η οδηγία αυτή, όπως διαμορφώθηκε τελικά από το Ευρωκοινοβούλιο, διαφέρει σε πολλά και σημαντικά σημεία από την αρχική εκδοχή της. Σημαντικότερο όλων ίσως είναι ότι καταργήθηκε η πρόνοια για υπαγωγή των εργαζομένων -που απασχολούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα από εκείνη της καταγωγής τους- στη νομοθεσία του κράτους από το οποίο προέρχονται, η οποία και είχε προκαλέσει τις σοβαρότερες αντιδράσεις …..