Ο ρυπαίνων θα φυλακίζεται

0

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Του ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΣΣΗ Ιδιώτες και δημόσια πρόσωπα που, με πράξεις ή παραλείψεις τους, βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον, θα τιμωρούνται με χρηματικές ποινές, από 300.000 έως και 1.500.000 ευρώ, και όταν διαπιστώνεται ότι οι περιβαλλοντικές βλάβες έγιναν από πρόθεση ή βαρειά αμέλεια, οι υπεύθυνοι αλλά και οι ηθικοί αυτουργοί αυτών των πράξεων θα κλείνονται στη φυλακή …..