Ο Συνήγορος του Πολίτη υποχρεώνει τον ΟΑΣΑ σε ανάκληση προστίμων

0

Οι κάτοχοι της μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών, είχαν καταγγείλει στην ανεξάρτητη αρχή ότι, με απόφαση του δ.σ. του ΟΑΣΑ, η Επιτροπή Διερεύνησης Παραπόνων Προστίμων, που εξετάζει τα αιτήματα των παραβατών εντός 20 ημερών, είχε αδικαιολόγητα εξαιρέσει από την ανάκληση ή τη μείωση των επιβληθέντων προστίμων την κατοχή μηνιαίας κάρτας.

Και αυτό δεδομένου ότι ο ΟΑΣΑ προβλέπει, για την διερεύνηση παραπόνων προστίμων, τις περιπτώσεις που οι παραβάτες δεν είχαν μαζί τους αποδεικτικά, όπως…