Ο σύζυγος θα μπορεί να φέρει και το επώνυμο της συζύγου του

0

Ο καθείς εκ των δύο συζύγων έχει εφεξής την ευχέρεια να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του ετέρου ως προς τις έννομες σχέσεις και όχι μόνο στις κοινωνικές…