«Οχι» από Ελεγκτικό σε συμβασιούχους

0

Νέο τοπίο διαμορφώνεται για τους συμβασιούχους, μετά τη σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποσαφηνίζεται πλέον ότι τα πολιτικά δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να κρίνουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των συμβασιούχων και ουδεμία μετατροπή συμβάσεως έργου σε αορίστου, εκτός της διαδικασίας του ΑΣΕΠ και του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, επιτρέπεται. Με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, που αποτελεί πρόκριμα, (ελήφθη κατά πλειοψηφία με 17 ψήφους υπέρ έναντι 11 κατά), επί της ουσίας επιχειρείται να δοθεί ένα τέλος στο μπαράζ των προσφυγών, που υποβάλλονται από συμβασιούχους στα δικαστήρια προσδοκώντας τη μονιμοποίησή τους …..