Οχι καταχρηστική επιβολή διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου

0

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες Κωνσταντινου Καλλεργη Την πρόνοια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ότι «οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου αποτελούν τη γενική μορφή των σχέσεων εργασίας» και ότι ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγεται η καταχρηστική επιβολή στους εργαζομένους διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, υπενθυμίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εις απάντησιν προδικαστικού ερωτήματος του μονομελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο οποίο έχουν προσφύγει εργαζόμενοι στον ΕΛΟΓ με επικεφαλής τον Κ. Αδενέλερ, των οποίων οι συμβάσεις ανήκαν, ακριβώς, στην κατηγορία αυτή και έληξαν χωρίς να ανανεωθούν …..