Οχι ΣτΕ σε μάρτυρα του Ιεχωβά

0

Αρνήθηκε το ΣΤ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας να ικανοποιήσει αίτημα εφέδρου ανθυπολοχαγού, μάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος, επικαλούμενος ότι είναι αντιρρησίας συνείδησης, ζητούσε να εκπληρώσει εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία αντί της στρατιωτικής μετεκπαίδευσης…