Οχι στη φορολόγηση των ξένων μερισμάτων

0

«E» 18/10 Aιτιολογημένη γνώμη -προτελευταίο στάδιο πριν από την προσφυγή στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο- έστειλε η Kομισιόν στην Eλλάδα, ζητώντας της να συμμορφωθεί προς την κοινοτική νομοθεσία και να θέσει τέρμα στις διακρίσεις της σχετικά με τη φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμουν οι εταιρείες των άλλων κρατών-μελών της Kοινότητας …..