Οχι στην αποζημίωση

0

Συνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η νομοθετική ρύθμιση που δεν προβλέπει αποζημίωση για την εμπορική φήμη, την πελατεία αλλά και τη ζημία που υφίσταται ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης όταν αναγκαστεί να την κλείσει λόγω απαλλοτρίωσης του οικοπέδου. Το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε απόφαση του Εφετείου της Κρήτης, σύμφωνα με την οποία ορθώς το Δημόσιο δεν δέχθηκε να καταβάλει αποζημίωση για την άυλη αξία επιχείρησης που βρισκόταν σε απαλλοτριούμενο ακίνητο …..