«Οχι» του ΣτΕ σε Π.Δ/γμα για τους πρόσφυγες

0

Μη νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας διάταξη προεδρικού διατάγματος, η οποία προέβλεπε ότι οι πρόσφυγες τρίτων χωρών που τους χορηγείται άδεια διαμονής δεν μπορούν να εγκατασταθούν όπου θέλουν. Αφορμή αποτέλεσε η επεξεργασία από το ΣτΕ του σχεδίου διατάγματος που αφορά την «παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών». Το διάταγμα που επικυρώνει κοινοτική οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις προσωρινής προστασίας που πρέπει να παρέχει η χώρα μας σε περίπτωση μαζικής εισροής αλλοδαπών …..